Ngawi                          Gevangenis                       O-Java

 

                                                                                                                                                                     20-11-2011

Andere benamingen

Ngawi-kamp

 

Ligging

Deze Gevangenis lag midden in de stad, aan de zuidzijde van de aloon-aloon (op de hoek van de grote weg naar Madioen). Er is geen stadskaart van Ngawi in de Stedenatlas beschikbaar, maar op de Topografische kaart (blad 50.41 B) wordt een gevangenis vermeld (nummer 2) in het centrum van de stad.

Deze Gevangenis moet niet worden verward met het Fort Generaal van den Bosch (even buiten de stad bij de samenvloeiing van de Madioen- en de Solo-rivier), dat tijdens de Japanse bezetting als gevangenis van de Kempetai werd gebruikt.

 

Kampleiding

Hr H.E.Heintz

 

Blokleiders

Hr J. van Koetsveld, Hr M.Bajette (voorblok), Hr E.Coppen (K 29), Hr K.Brutel de la Rivière (K 30)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

14-10-45 (1)

Omgeving

 

 

 

jo,ma

31-10-1945

Mad: Gevangenis

 

120

 

jo,ma

06-02-1946

 

 

 

300 (2)

jo,ma (3)

xx-xx-1946

 

Plao: Bengka (4)

 

 

ma

12-06-1946

 

Mad: Djosènan (4)

 

 

jo,ma

xx-06-1946

 

Mad: Kanigoro (4)

 

 

jo,ma

13-06-1946

 

Ngawi: Dawoe (4)

 

0

jo,ma

jo=jongens (boven 14 jaar), ma=mannen

Mad=Madioen, Plao=Plaosan

(1) volgens van de Weteringe Buijs: 11-10-1945

(2) ongeveer 200 uit de stad Madioen, 100 uit de omgeving

(3) bijna allen Indo-Europeanen

(4) in verband met gezinshereniging

 

Omstandigheden

voeding                 weinig rijst, wat groente, geen vlees; soms besmet voedsel

wonen                   elektriciteit aanwezig

water                     eerst goed, later absoluut onvoldoende drink- en waswater

bagage                   sommigen geen (‘s nachts opgepakt)

gezondheid           matig (volgens IRK-rapport goed)

medische zorg     medicijnen raakten uitgeput, Dr Dibbets

familiecontact     briefwisseling met vrouwen mogelijk

nieuwsbronnen     geen krant of radio

klimaat                  zeer warm, vochtig

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 167-168

Heintz, H. – Rapport over bespreking met blokleiders, NIOD IC 054652

IRK-rapport, 06.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 18 = NIOD, IC 054864

Langenberg, P.T. - Persoonlijke mededeling

NEFIS-rapport, 24.08.46, NIOD, IC 016408

Smeets, F.F. - Persoonlijke mededeling

Verslag 23.12.46, NIOD, IC 054656=055267

Verslag bezichtiging kampen Midden- en Oost-Java, 16.02.46, NEFIS/CMI-document, BuZa 2164

Walden, Martha - Legende van een leven, 1986, pg 115-116

Weteringe Buijs, M.N. van de - Verslag, 19.08.47, NIOD, IC 041410; NA, AS 4954, pg 594

 

Plattegronden

Langenberg, P.T. – Persoonlijke mededeling

Smeets, F.F. – Persoonlijke mededeling

 

 

Plattegrond

 

 

Foto

 

 

Index          Kampen in Oost-Java