Malang                     Gondang Legi                     O-Java

 

                                                                                                                                                                     1-5-2012

Ligging

De plaats Gondang Legi lag ongeveer 25 km recht ten zuiden van Malang. Deze wordt vermeld op de Kaart van de ondernemingen, op de kaart in de Autowegen-atlas en op de Topografische kaart (blad 54.43 C).

Het kamp bestond uit 6 huizen, omgeven deels door een muur, deels door een bam­boe-schutting. Er was een muur tussen huis 2 en huis 3, maar de poort in deze muur (de binnenpoort) stond altijd open.

 

Kampleiding

Mw van Dolder, Mw Erkelens

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

14-10-1945

Omgeving (1)

 

 

 

vr,ki (2)

14-02-46 (3)

 

 

 

436 (4)

vr,ki

xx-xx-1946

 

Mal: Marinekamp (5)

 

 

vr,ki

xx-xx-19xx

 

Evacuatie

 

 

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) o.a Gondang Legi, Malang, Singosari, Dampit, Talok; soms na internering met enige families in een huis

(2) ook enige (zieke) mannen

(3) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(4) 209 kinderen, 227 vrouwen

(5) in verband met evacuatie

 

Omstandigheden

voeding                 geen centrale keuken; inkopen buiten het kamp soms toegestaan

wonen                   overvol; meubilair: slechts enkele stoelen; meesten hebben matras+deken, sommigen klamboe

sanitair                  in elk huis een badkamer en een WC, daarnaast latrines in achtertuin

RK-pakketten       eenmaal ontvangen

medische zorg     er was een verpleegster en een verloskundige (in garage naast huis 5)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 204-205

Boer-Krancher, Carla den - Persoonlijke mededeling

IRK-rapport 14.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 5 = NIOD, IC 054880

NEFIS-weekrapport, 16.04.46, CAD, AA 11 (436 personen)

ODO-verklaring, NIOD, IC 071241

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 205

Boer-Krancher, Carla den - Persoonlijke mededeling

 

 

Plattegrond

 

 

Index          Kampen in Oost-Java