Singosari                      Klampok                         O-Java

 

                                                                                                                                                                     10-12-2011

Ligging

Singosari lag ongeveer 15 km ten noorden van Malang, aan de hoofdweg van Malang via Pasoeroean naar Soerabaja.  De plaats Klampok lag aan een zijweg, die naar het noord-westen de bergen in liep vanuit Singosari. Klampok staat niet vermeld op de Kaart van ondernemingen, maar wel op de kaart in de Autowegen-Atlas en op de Topografische kaart (blad 54.42 C en 54.42 D).

Het kamp bestond uit 2 huizen, een garage en een grote tuin.

 

Kampleiding

Hr Johann Rosbak

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

14-10-1945 ?

Omgeving (1)

 

57

57

jo,ma (2)

13-02-46 (3)

 

 

 

57 (4)

jo,ma

xx-08-1946

 

Mal: Marinekamp

57

0

jo,ma

jo=jongens, ma=mannen; Mal=Malang

(1) voornamelijk Singosari

(2) de vrouwen en kinderen werden rechtstreeks naar De Wijk in Malang gebracht

(3) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(4) waaronder 2 Europeanen, 15 jongens

 

Omstandigheden

wonen                   geen meubilair, sommigen hadden een matras, de meeste hadden een deken

sanitair                  WC’s en badkamer aanwezig

water                     goed

gezondheid           veel malaria, huidziekten

stemming             slecht, lusteloos

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 205

IRK-rapport 13.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 6 = NIOD, IC 054883

Lijst van kampen, NA, 2.10.17, PGH 1419, pg 34 (juni 1946: 52 mannen)

ODO-verklaring, NIOD, IC 071241 (namen van overledenen, aug. 1946: evacuatie)

Star, R. van der - Persoonlijke mededeling

Verslag bezoek kampen, NEFIS/CMI-document, 17.02.46, BuZa, NEFIS 2164

 

 

Index          Kampen in Oost-Java