Malang                             LOG                             O-Java

 

                                                                                                                                                                     8-12-2011

Andere benaming

Kleine Boei, Vrouwen-Gevangenis

 

Ligging

Deze voormalige Vrouwen-Gevangenis van het Landopvoedingsgesticht lag aan de oostzijde van de Aloon-aloon, schuin tegenover de Javasche Bank, die aan de noordzijde lag. De Gevangenis bestond uit 3 blokken A, B en C; de blokken waren van elkaar gescheiden door muren, waarin slechts één deur zat; deze deuren waren aanvankelijk gesloten, later stonden zij overdag (van 6:00 tot 22:00 uur) open.

 

Kampcommandant

Bambang Soemadi

 

Kampbewaking

stadspolitie en hulppolitie

 

Kampleiding

Hr A.J.F.Schardijn

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

17-10-1945

Omgeving (1)

 

200

200

jo,ma

12-12-1945

Mal: Lowokwaroe

 

700

900

jo,ma

13-02-46 (2)

 

 

 

925

jo,ma

19-06-46 (3)

 

Evacuatie (4)

 

0

jo,ma

jo=jongens (ouder dan 14 jaar), ma=mannen; Mal=Malang

(1) grote razzia in Malang en naaste omgeving

(2) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(3) gespreid over meerde transporten op achtereenvolgende dagen

(4) tezamen met gezinsleden uit De Wijk, per trein naar Solo, per vliegtuig naar Semarang (opvang in Protestants

Weeshuis) of Batavia

 

Omstandigheden (13-02-1946):

voeding                 100 g rijst, 200 g maïs pppd, wat tahoe of tempe, soms wat vlees of vis

wonen                   geen meubilair, slecht (elektrisch) licht (lezen onmogelijk)

water                     onvoldoende

sanitair                  latrines in de cellen, slechte hygiëne door gebrek aan water

kleding                  slecht (sommigen hebben slechts de kleren, die ze aan hebben)

medische zorg     5 doktoren onder de gevangenen: Dr A.J.F.Schardijn, Dr M. de Vries, Dr L.J.J. de Wolf,

                              Dr Bär als hoofd van de polikliniek/ziekenboeg; er was een zieken­boeg met 59 bedden,

                              ernstig zieken gingen naar het Ziekenhuis in Malang

tandarts                 Dr A.G.Mu­lier was als tandarts aanwezig, maar door de zeer primitieve omstandigheden

                              kon hij weinig doen

medicijnen           er waren medicijnen beschikbaar

toestand                overvol (20 à 30 man per cel); in cellen opgesloten van 17.00 tot 6.00 uur; overdag

                              werd gelucht op een kleine binnenplaats

IRK-bezoek          bij het bezoek waren vele Indonesische autoriteiten aanwezig, Dr de Vries kon diverse

                              verbete­ringen bereiken: cellen bleven dag en nacht open, communicatie tussen de

                              verschillende blokken werd mogelijk, bezoeken aan familieleden in De Wijk en het

                              Marinekamp werden georganiseerd, het voedsel werd beter, voedselpakketten werden uit de

                              stad ontvangen, sport en muziek werden toegestaan, een grote zending medicijnen kwam eind

                              maart 1946 binnen

RK-pakketten       eerste zending begin januari 1946, tweede zending 1 maand later; mannen van het LOG

                              moesten deze ophalen uit spoorwagons en verdelen over alle kampen in Malang.

recreatie               geen materiaal

familiecontact     geen Rode Kruis-brieven

sterfgevallen        slechts één sterfgeval

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 202

Haas, Paula de - Indo-Europeanen in Malang ..., doctoraalscriptie, 1992, pg 38 ev

IRK-rapport, 13.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 51

Jans, Th - Verslag, NIOD, IC 063929, 063930 pg 27

Loth, Hr F.M.- Verslag, 06.11.46, NA, AS, 4955, pg 632 (12.12.45 uit Lowokwaroe, 20.06.46 evacuatie)

NEFIS-weekrapport, 04.03.46, CAD, AA 11

NEFIS-weekrapport, 11.07.46, CAD, AA 11 (ca 800 personen)

NIBEG-rapport nr 5, 28.02.46, NIOD, IC 060374, pg 8

Rooij, W.F. van en C.Mokke – De mannen van de witte boot (Gouvernementsmarine), pg 32-37

Soesman, J. - Toestanden onder de Indonesiërs, 06.07.46, NIOD, IC 004397, pg 22-24

Velde, Hr van de - Verslag, NA, AS 4955, pg 623 (dec. 1945 uit Lowokwaroe, 19.06.46 evacuatie)

Vries, Dr Mick de - Mededelingen over de internering...., 03.07.46, NIOD, IC 054821, pg 1-7

 

Foto’s/Tekeningen

Dulm, J. van e.a. – Kampatlas, deel II, (2002), pg 147

Schaik, A. van - Malang, Beeld van een stad, 1996, pg 90, 93

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 202

Knegt – Persoonlijke mededeling

 

Huidige situatie

De Kleine Boei is afgebroken (ter plaatse is nu een winkelcentrum (2007).

 

 

Plattegrond

 

 

Foto

 

 

 

Index          Kampen in Oost-Java