Bondowoso                      Loods                            O-Java

 

                                                                                                                                                                     18-12-2011

Ligging

Het kamp bestond uit een grote loods even buiten de stad.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-11-1946

Soer: Tambakredjo (1)

 

440

440

vr,ki (2)

25-07-1947

 

Bevrijd (3)

440

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

Soer=Soerabaja

(1) na een verblijf van circa 1 jaar in een interneringskamp in Prigen

(2) van Ambonese afkomst, familieleden van KNIL-miltairen

(3) door troepen van de Mariniersbrigade (Colonne Blauw o.l.v. lt kol H.A.G. van der Hardt Aberson)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 217

Hornman, Wim – De Geschiedenis van de Mariniersbrigade, 1985, pg 252

Lasamahu-Potoruw, Mw C. - ODO-verklaring 24.12.47, NIOD IC 071008, pg 2

Wesseldijk, L.C. – Dagrapporten van de Controleur in Bondowoso, 25 juli 1947, NA, AS, 2.10.14, 3077

 

 

 

Index          Kampen in Oost-Java