Probolinggo                   Maron                           O-Java

 

                                                                                                                                                                     17-12-2011

Ligging

Probolinggo lag aan de noordkust, ongeveer 35 km ten oosten van Pasoeroean.

Deze (reeds lang ongebruikte) suikerfabriek lag ongeveer 25 km ten zuid-oosten van Probo­linggo (en onge­veer 25 km ten zuid-westen van Kraksaän). Deze onderneming wordt vermeld op de Kaart van onder­nemingen (nummer 25), op de kaart van de Autowegen-Atlas (nummer 86) en op de Topo­grafische kaart (blad 56.42 D).

Het kamp was ondergebracht in enige woonhuizen van de suikerfabriek, omgeven door een bamboe-schutting.

 

Kampcommandant

Assistent Wedono

 

Kampleiding

Hr G.Apeldoorn (11-12-1945: ontslagen i.v.m. vijandige uitspraken), vervangen door Hr L.H.Merkelbach,

T.H. van der Wielen (volgens IRK-rapoort 12-09-1946)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

23-11-1945

Prob: Wonolangan

 

100

100

ma,vr,ki

07-09-1945

 

Evacuatie (1)

 

 

ma,vr,ki

12-09-46 (2)

 

 

 

92 (3)

ma,vr,ki

07-10-1946

 

Evacuatie (4)

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen; Prob=Probolinggo

(1) per trein naar De Wijk in Malang, gezinshereniging en vervolgens naar Batavia (aankomst 09-10-1946)

(2) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(3) waarvan 25 zich opgaven als WNI

(4) per trein via Malang naar Batavia (aankomst 11-10-1946)

 

Omstandigheden volgens ????

voeding                 slecht; kleren ruilen tegen eten

hulp van buiten     Zrs van Amersfoort brengen vanuit hun klooster in Probolinggo enige keren voedsel en kleren

medische zorg     slecht

 

Omstandigheden volgens ???

voeding                 eerst redelijk (200 g rijst, 50 g maïs pppd), later zeer slecht

wonen                   woningen oud, maar wel in goede staat; ruim; slapen op matjes, nauwelijks klamboes

water                     schaars (i.v.m. droogte)

sanitair                  voldoende

kleding                  later: bijna alles geruild tegen eten

medische zorg     regelmatig doktersbezoek

familie-contact    brieven verzenden en ontvangen via Rode Kruis

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 214

Frs van Utrecht - Verslag, Onder Ons 41(1973)583

IRK-rapport, 12.09.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 77

Lutter, H.C. - Dagboek, NIOD, IC-dagboek 156  = NIOD, IC 004479

Lijst van kampen, NA, PGH, 2.10.17, 1419, pg 35 (04.09.46: vermelding zonder nadere gegevens)

NEFIS-rapport, 19.12.46, NIOD, IC 018892

Zrs van OLV van Amersfoort - Onder de gevreesde vloedgolf, pg 165

 

Index          Kampen in Oost-Java