Sitoebondo                      Pandji                            O-Java

 

                                                                                                                                                                     18-12-2011

Ligging

Sitoebondo lag dichtbij de noordkust, ongeveer 30 km ten noord-oosten van Bondo­woso.

De plaats Pandji lag ongeveer 5 km ten oosten van Sitoebondo.

Er was ook een suikerfabriek met de naam Pandji, gelegen vlak bij de plaats Pandji; deze onderneming wordt vermeld op de Kaart van ondernemingen (nummer 8) en op de kaart in de Autowegen-Atlas (nummer 99).

Het is (nog) niet bekend, in welk gebouw het kamp was ondergebracht. Mogelijk was het kamp ondergebracht in één van de gebouwen van de suikerfabriek.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-19xx

Sitoeb: Adjoeng

 

 

 

jo,ma

xx-05-1946

 

Djem: Bataän II

 

 

jo,ma

jo=jongens, ma=mannen

Djem=Djember, Sitoeb=Sitoebondo

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 218

IRK-rapport, 09.09.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 72

 

 

Index          Kampen in Oost-Java