Pasoeroean                     Poespo                           O-Java

 

                                                                                                                                                                     16-12-2011

Andere benaming

Villa de Leeuw

 

Ligging

De plaats Poespo lag ongeveer 20 km ten zuiden van Pasoeroean, aan de weg die uiteindelijk dood loopt tegen het Tengger-gebergte. Deze plaats staat vermeld zowel op de Kaart van ondernemingen, als op de kaart in de Autowegen-Atlas, als ook op de Topografische Kaart (op de onderrand van blad 55.42 A).

Het kamp bestond aanvankelijk uit 4 naburige huizen: de Pasangrahan (huis 1), Rings (huis 2), Villa de Leeuw (huis 3) en Stuip (huis 4). Na vertrek van de groep van 136 personen naar de Chinese School in Pasoeroean werden de huizen 3 en 4 gesloten.

 

Kampcommandant

Ardjo Soemito

 

Kampbewaking

Pemoeda’s, later TRI

 

Kampleiding

Mw Willemse (huis 1), Mw Westplat (huis 2)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-12-1945 (1)

Omgeving (2)

 

 

 

vr,ki,om

xx-xx-1946

 

Nongkodjadjar

 

 

vr,ki,om

04-08-1946

 

Chinese School (3)

136

 

vr,ki,om

08-09-46 (4)

 

 

 

 190 (5)

vr,ki,om

10-10-1946

 

Evacuatie (6)

95

95

vr,ki,om

xx-xx-1946

 

Vrijgelaten ?

95

0

vr,ki,om (7)

ki=kinderen, om=oude mannen, vr=vrouwen
(1) volgens het IRK-rapport van 08-09-1946

(2) voornamelijk stad Pasoeroean

(3) i.v.m. evacuatie, maar deze mislukte

(4) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(5) huis 1: alleen WNI, 95 personen; huis 2: 95 personen: 21 jongens en mannen, 74 vrouwen en kinderen

(6) per trein via Malang naar Batavia, aankomst 12-10-1946

(7) WNI

 

Omstandigheden

voeding                 zeer slecht: 80 g rijst, 150 g djagoeng, klein stukje tempe pppd

wonen                   geen elektriciteit; olielampen (olie eerst gratis, later zelf betalen)

sanitair                  voldoende water, WC’s primitief

kleding                  zeer slecht (alles geruild tegen voedsel)

gezondheid           malaria, huidziekten

medische zorg     ernstig zieken naar apart kamp-hospitaal; medicijnen uit RK-pakketten

RK-pakketten       tweemaal ontvangen (1 pakket per 4 personen)

behandeling          goed: geen bedreigingen door bewakers of door de bevolking

sterfgevallen        11 personen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 209

RK-rapport, geen datum, NIOD, IC 055275=054579 (164 personen, 11 sterfgevallen)

IRK-rapport, 08.09.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 70 (4 huizen)

IRK-rapport, 08.09.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 71 (2 huizen)

Teunissen, Mw - Verslag kampervaringen, NIOD, IC 054579, pg 3 = 055275

NEFIS-weekrapport, 03.10.46, CAD, AA 11 (65 vr,ki)

 

Naamlijsten

IRK-rapport, geen datum, NIOD, IC 054579, pg 3 = 055275 (alleen van de 11 overleden personen)

ODO-verklaring, NIOD, IC 071047 (naam van één persoon)

 

 

Index          Kampen in Oost-Java