Lawang                          Sawiran                          O-Java

 

                                                                                                                                                                     10-12-2011

Ligging

De plaats Lawang lag aan de grote weg van  Malang naar Pasoeroean/Soerabaja, ongeveer 18 km ten noorden van Malang. Lawang wordt op alle beschikbare kaarten vermeld.

Sawiran was een klein gehucht, ongeveer 2 km ten noorden van Poerwosari, mogelijk iets van de grote weg verwijderd, op een berghelling. Poerwosari lag 8 km ten noord-oosten van Lawang aan de weg naar Pasoeroe­an/Soerabaja. De plaats Sawiran kon nog niet worden gevonden op de Topografische kaart (blad 54.42 B­).

Er was een mannenkamp en een oude-mannenkamp, direct naast elkaar gelegen. Het mannenkamp was onder­gebracht in 3 huizen.

 

Kampcommandant

Santoso (directeur Krankzinnigengesticht)

 

Kampbewaking

Politie van Bangil o.l.v. Sasmidi

 

Kampleiding

Mannenkamp: Hr Hoogendorp

Oude-mannenkamp: Hr Hayes

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

MANNENKAMP

 

 

 

26-01-1946

Pas: Gevangenis

 

145

145

jo,ma

13-02-46 (1)

 

 

 

127

jo,ma

14-05-1946

 

 

 

140 (2)

jo,ma

27-07-1946

 

Law: Tawangsari

 

 

jo,ma (3)

27-07-1946

 

Law: Tawangargo

 

 

jo,ma (4)

 

OUDE-MANNENKAMP

 

 

 

xx-xx-19xx

Omgeving ?

 

 

 

om

27-07-1946

 

Lawang ?

 

0

om (5)

jo=jongens (boven 14 jaar), ma=mannen, om=oude mannen

Law=Lawang, Pas=Pasoeoroean

(1) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(2) waarvan ca 24 kiezen voor warga negara (na propaganda-toespraak van Sasmidi omstreeks 14-05-1946)

(3) diegenen, waarvan vrouw en kinderen in Nongkodjadjar zaten

(4) diegenen, die geen gezinsleden in een kamp hadden

(5) 3 sterfgevallen

 

Omstandigheden

voeding                 slecht, soms wat groente, later soms wat tempe of vlees

wonen                   geen meubels

sanitair                  in ieder huis: WC en badkamer

medische zorg     doktersbezoek eenmaal per week (Dr Santoso), ernstig zieken naar ziekenhuis in Lawang

klimaat                  goed

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 205

IRK-rapport 13.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned. Indië, Doos 2, Map 4, nr 9 = NIOD, IC 054879

Verslag bezoek kampen M- en O-Java, 16.02.46, NEFIS/CMI-docum., BuZa 2164 (9 km van Lawang, 127 ma)

Verslag over de periode 17.10.45 - 10.10.46, NA, PGH 1419, pg 66

Windrich, W.F. - NEFIS-rapport 17.12.46, NIOD, IC 019648 (evacuatie naar Tawangsari en Tawangargo)

 

 

 

Index          Kampen in Oost-Java