Soerakarta                   Sinkokan                         M-Java

 

                                                                                                                                                                     9-11-2011

Ligging

Het kamp Sinkokan was ondergebracht in de voormalige jongensschool en het er naast gele­gen internaat voor planterskinderen, ook wel “Solosch internaat” genoemd. Deze gebouwen lagen aan de Cantinestraat (het ver­leng­de van de Poerwosariweg), schuin tegenover het fort Vastenburg. Beide gebouwen worden op de stads­kaart van Soerakarta in de Stedenatlas aan­ge­duid als nummer 80.

Het kamp bestond uit twee grote stenen gebouwen van ieder twee etages. Alle ramen waren geblindeerd.

 

Kampcommandant

Abdullah Sanad

 

Kampleiding

Mw F.V.von Bannisseth, Mw V.H.Philippi

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

26-11-1945

Omgeving (1)

 

450

450

vr,ki

26-111045

Omgeving (2)

 

25 (3)

475

vr,ki

19-12-1945

Sal: H Berg Dal (4)

 

250

725

vr,ki

27-01-1946

 

Vrijgelaten (5)

25

700

vr,ki

27-01-1946

 

Srk: Gilingan

?

?

vr,ki

27-01-1946

 

Srk: Lodjiwetan (6)

?

?

vr,ki

05-02-46 (7)

 

 

 

557 (8)

vr,ki,om

xx-04-1946

 

Amb: Banjoeb 10 (9)

250

300

vr,ki (10)

xx-04-1946

 

Evacuatie (11)

300

0

vr,ki (12)

ki=kinderen, om=oude mannen, vr=vrouwen

Amb=Ambarawa, Sal=Salatiga, Srk=Soerakarta

Banjoeb=Banjoebiroe, H Berg Dal=Hotel Berg en Dal

(1) Soerakarta (via Sociëteit de Unie en Sociëteit de Harmonie)

(2) Bojolali (verzameld in het Controleursgebouw)

(3) 7 vrouwen met hun kinderen; rest bleef vrij (reden onbekend)

(4) wegens plaatsgebrek in Salatiga; vervoer per vrachtwagens

(5) vervoer per vrachtwagen naar Bojolali, opgevangen door familie en vrienden

(6) vrijgelaten, maar konden niet naar huis, omdat hun huizen inmiddels waren bewoond of leeggeroofd

(7) datum van visitatiebezoek van IRK

(8) waaronder 250 kinderen en 5 oude mannen, meest Indo-Europeanen

(9) vóór het kamp in geblindeerde trein gestapt, gereden naar Ambarawa, gelopen naar Banjoebiroe (7 km)

(10) allen uit Salatiga afkomstig

(11) evacuatie via Panasan per vliegtuig naar Semarang en Batavia

(12) allen uit Soerakarta afkomstig

 

Omstandigheden

voeding                 slecht, geen ontbijt, enige rijst met sajoer, bij corvee iets extra; eten van buiten het kamp

wonen                   na 19.12.45 overvol, elektrisch licht, op de vloer slapen, rondlopen binnen het gehele kamp

water                     waterleiding en badkamers aanwezig

sanitair                  WC’s aanwezig, maar niet voldoende

medische zorg     absoluut onvoldoende (verpleging: Zr Philippi), ernstig zieken naar Rode Kruis-ziekenhuis

bagage                   nauwelijks aanwezig, onderweg verloren gegaan of afgenomen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 152

Bruggen, M.P. van et al. - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 75

Bruggen, M.P. van - De geïntern. Europese en Indo-Europese burgers ..., Doctoraalscriptie, 1994, pg 13, 24

IRK-rapport, 05.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 20 = NIOD, IC 054862

Pakhan – Ik ben anders, pg 19

Tijn, B. van - Mededelingen uit een gesprek op 02.07.46, NIOD, IC 054819

Wal, E. van der – Bersiap-kampen van voormalige inwoners uit Salatiga 1945-1947, juli 2006, pg 10-11

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 152 (foto voorgevels 2001)

Bruggen, M.P. van et al - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 166

Diessen, J.R. van en R.P.G.A.Voskuil - Boven Indië, 1993, pg 106

IRK-visitatie – Binnenplaats (foto 5-2-1946)

Wal, E. van der – Bersiap-kampen van voormalige inwoners uit Salatiga 1945-1947, juli 2006, pg 11

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 153

Wal, E. van der – Bersiap-kampen van voormalige inwoners uit Salatiga 1945-1947 (juli 2006), pg 10

 

Huidige situatie

Eén van de twee gebouwen is verdwenen (2007).

 

 

Plattegrond

 

 

Foto’s

 

 

Index          Kampen in Midden-Java