Batoe                            Songgoriti                        O-Java

 

                                                                                                                                                                     13-12-2011

Andere benaming

Badhotel, Singgoriti

 

Ligging

Batoe lag ongeveer 20 km ten noord-westen van Malang, hoog in de bergen. De plaats Songgoriti lag ongeveer 5 km ten westen van Batoe. Het staat ver­meld zowel op de Kaart van de ondernemingen, als op de kaart in de Autowegen-Atlas. Naast de plaats Songgoriti staat ook het Badhotel Songgoriti expliciet vermeld op de Topografische kaart (blad 54.42 C).

Het kamp was ondergebracht in het (bekende) Bad­hotel in Batoe. Het was eerst uitsluitend vrouwenkamp, later kwamen er mannen bij.

 

Kampbewaking

TRI

 

Kampleiding

13.02.46: Mw H.Vros; 13.09.46: E.C.H.Balsem

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-11-1945

Batoe: Villa Nijland

 

90

90

vr,ki

xx-xx-19xx

Omgeving

 

210

300

vr,ki

04-01-1946

Batoe: Poenten (vr)

 

130

430

vr,ki

13-02-46 (1)

 

 

 

439 (2)

vr,ki

xx-05-1946

 

Evacuatie (3)

499

35

vr,ki

xx-06-1946

Batoe: Poenten (ma)

 

131

166

jo,ma

13-09-46 (4)

 

 

 

166 (5)

ma,vr,ki

xx-xx-46 (6)

 

Evacuatie (3)

166

0

ma,vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) datum van het eerste visitatiebezoek van het IRK

(2) 270 vrouwen, 169 kinderen, 50 totoks, rest Indo-Europeanen

(3) via het kamp De Wijk in Malang naar Batavia

(4) datum van het tweede visitatiebezoek van het IRK

(5) 47 mannen, 66 vrouwen, 53 kinderen (waaronder 30 Warga Negara Indonesia)

(6) mogelijk ook nog in 1947 (nadere gegevens ontbreken)

 

Omstandigheden

voeding                 100 g rijst, 200 g mais pppd, onvoldoende; zelf groente verbouwen

wonen                   goede gebouwen, weinig meubilair, veel bedden, weinig elektrisch licht

water                     meestal voldoende water (door geïnterneerden zelf geregeld)

sanitair                  in slechte staat

RK-pakketten       ontvangen op 11.04.46 en op 25.05.46 (1 pakket per 4 personen)

medicijnen           ontvangen in RK-zending

sterfgevallen        totaal 19 personen

behandeling          redelijk, geen mishandelingen

 

Literatuur

Balsem, E.H. - Ondervragingsrapport NEFIS, 05.11.46, NIOD, IC 071095

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 197-198

Bussemaker, H.Th. – Kampkind of Buitenkampkind, Kawatberichten 12/5, pg 14 (1994)

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 273-274

IRK-rapport, NIOD, IC 055262=054585, pg 6-7

IRK-rapport, 13.02.46, NRK, Landelijk bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 53

IRK-rapport, 13.09.46, NRK, Landelijk bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 78

Lijst van kampen, NA, PGH 1419, pg 34 (21.09.46: 166 mannen, vrouwen en kinderen)

NEFIS-weekrapport, 16.04.46, CAD, AA 11

NEFIS-weekrapport, 04.07.46, CAD, AA 11 (500 gevangenen, waaronder 30 à 40 mannen)

NEFIS-weekrapport, 17.10.46, CAD, AA 12 (166 gevangenen)

 

Foto’s/Tekeningen

Schaik, A. van – Malang, Beeld van een stad, 1996, pg 155 (foto Sanatorium)

 

Naamlijsten

Balsem, E.H. - Ondervragingsrapport NEFIS, 05.11.46, NIOD, IC 071095 (alleen overledenen, schets kerkhof)

IRK-rapport, NIOD, IC 055262=054585, pg 6-7 (enige namen van overledenen)

 

Huidige situatie

Het Badhotel is verbouwd tot een appartementenhotel.

 

 

Foto

 

 

Index          Kampen in Oost-Java