Batoe                          Villa Nijland                      O-Java

 

                                                                                                                                                                     14-12-2011

Ligging

Batoe lag ongeveer 20 km ten noord-westen van Malang, hoog in de bergen.

Het kamp was ondergebracht in Villa Nijland, het buitenhuis van de Heer Nijland, die directeur was van de drukkerij Kolff in Soerabaja. Deze villa lag ten zuiden van Batoe aan de weg naar Soember-Oerip, nabij de plaats Bedji, ten noorden van de plaats Oro-oro-ombo. Het kamp was omringd door prikkeldraad.                

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-11-1945

B: Poenten (vr)

 

90

90

vr,ki

xx-11-45 (1)

 

B: Songgoriti

90

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen; B=Batoe

 

Omstandigheden

voeding                 grote keuken, rijst, groente, soms een ei of vlees

water                     stromend water

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 199

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 273

Bussemaker, H.Th. – Kampkind of Buitenkampkind, Kawatberichten 12/5, pg 14 (1994)

Dambrink, Th.E. - Dagboek, NIOD, IC-dagboek 120, pg 7

 

Foto’s/Tekeningen

Bussemaker, H.Th. - Persoonlijke mededeling

 

 

Foto

 

 

Index          Kampen in Oost-Java