Soerabaja                    Werfstraat                        O-Java

 

                                                                                                                                                                     1-3-2013

Republikeins kamp

 

Andere benaming

Kalisosok-Gevangenis

 

Ligging

De Werfstraat-gevangenis lag aan de Werfstraat.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

15-10-1945

Omgeving

 

1000

1000

ma,vr,ki

15-10-1945

Soer: Simpang

 

1450

2450

jo,ma

xx-10-1945

 

Vrijgelaten (1)

 

 

jo, ki

26-10-1945

 

?? (2)

37

2384 (3)

ma (4)

10-11-1945

 

Soer: Kamp A (4)

 

 

 

10-11-1945

 

Soer: Kamp B (4)

 

0

ma,vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen; Soer=Soerabaja

(1) soms werden enige jongere gevangenen vrijgelaten (vermoedelijk omdat zij te jong werden gevonden)

(2) bevrijding door Brits-Indische troepen (groep Huijer)

(3) het is niet duidelijk hoe dit aantal tot stand is gekomen (er is geen complete naamlijst bekend)

(4) o.a. RAPWI-personeel

(4) bervijding door Brits-Indische troepen (groep Jack Boer); deels lopend, deels met vrachtauto’s,

sommigen gingen naar huis

 

Omstandigheden

toestand                soms met 15 man in een één-persoons-cel

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 195

Boekholt, Ralph - J.L.Boer, de man van de Werfstraat, Moesson 32, nr 1 (15.07.87), pg 4-6

Boer, Jack - Koninklijke olie in Nederlands-Indië, 1997, pg 222-230

Broeshart, A.C.- Een dagboek over de bersiap-tijd in Soerabaja, 1987

Broeshart, A.C. e.a. - Soerabaja, Beeld van een stad, 1994, pg 50-54

Dobbenga, Hr – Verklaring, NIOD, IC 063670

Goldman, Joop - De Bersiap en de kunst van het overleven, Kawatberichten, Bersiap-special, juli 1998, pg 20

Grevedamme, Ben - Vrij, 1946, pg 9-16

Hornman, Wim – De geschiedenis van de Mariniersbrigade, 1985, pg 87

Immerzeel, B.R. – Soerabaja in oorlogstijd, Werfstraat-Gevangenis, juli 2006

Jong, L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, Deel 12, 1988, pg 721

Klaessen, Richard L. – Macaber Soerabaja 1945, De Werfstraat-Gevangenis, 1990

Meelhuijsen, W. - Revolutie in Soerabaja, 17 augustus - 1 december 1945, 2000, pg 99, 131, 258

Moltzer, Reggy - Indo’s en de Werkgroep Buitenkampkinderen, doctoraalscriptie, Interviews, pg 22

Oproep voor reünie van ex-gevangenen, Moesson 32, nr 3 (01.09.87), pg 26

Pulle-Besse, Mevr. O. – Verslag, NIOD, IC 055880

Schouten, C. - RAPWI, Geschiedkundig overzicht, NIOD, 1946, pg 122-124

Zeeman, H.C. – Verslag, NIOD, IC 054582

 

Foto’s/Tekeningen

Broeshart, A.C. e.a. - Soerabaja, Beeld van een stad, 1994, pg 82 (luchtfoto)

Immerzeel, B.R. en F.van Esch - Verzet in Nederlands-Indië, 1993, pg 95

Moesson 32, nr 1 (15.07.87), pg 6

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 195

Meelhuijsen, W. - Revolutie in Soerabaja, 17 augustus - 1 december 1945, 2000, pg 132

 

Huidige situatie (2007)

De Gevangenis is niet meer in gebruik en is ernstig verwaarloosd; het gebouw wordt waarschijnlijk binnen­kort afgebroken.

 

 

Plattegrond

 

 

Foto

 

 

Index          Kampen in Oost-Java             Kaart Soerabaja-Noord