Djember                    Zusterschool                      O-Java

 

                                                                                                                                                                     18-12-2011

Ligging

Djember lag ongeveer 30 km ten zuid-westen van Bondowoso.

Het kamp was ondergebracht in de school van de Zusters van Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort (School­straat 25).

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-1945

Omgeving

 

 

 

vr,ki

xx-12-1945

 

Djem: Bataän I

 

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

Djem=Djember

 

Omstandigheden

voeding                 zelf koken

wonen                   matrassen zelf meegenomen

sterfgevallen        één persoon

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 217

Ullrich, H.G.Th. - Persoonlijke mededeling

 

Huidige situatie

Deze school bestaat nog steeds en is ook als zodanig in gebruik.

 

 

Foto

 

 

Index          Kampen in Oost-Java